De Eerbeekse Schaakclub (ESC) speelt elke donderdagavond vanaf 19.30 uur in het Pater Dekkerhuis aan de H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek.

Van september tot en met mei wordt er interne competitie gespeeld.

Gedurende het seizoen wordt bovendien het zogenaamde Drieslagtoernooi gehouden, waar leden het in drie korte partijen van maximaal 25 minuten tegen elkaar opnemen. Na drie rondes, verdeeld over het seizoen, komt er een winnaar uit de bus.

Jaarlijks organiseert de ESC ook een rapidtoernooi, waar verschillende clubs uit de regio aan deelnemen.

Plezier in het spel staat bij de vereniging voorop, dus de partijen worden in een ontspannen sfeer, al dan niet onder het genot van een drankje, gespeeld.

Voor te besluiten lid te worden van de Eerbeekse Schaakclub, kan een aspirant-lid drie keer komen spelen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Kom dus gewoon een keer langs om een partijtje te spelen.

De contributie geldt per kalenderjaar en is verschuldigd vóór 1 maart van het lopende jaar. De contributie dient - t.a.v. de penningmeester - te worden overgemaakt op IBAN: NL36ABNA0448538679. Vergeet a.u.b. niet uw naam te vermelden.
Contributie 2017
Senioren
85 euro
Junioren
51 euro
Aspiranten
34 euro